Conditii de utilizare

GENERAL

Următoarele condiții de utilizare reglementează accesul la site-ul web www.gianlucamech.com.ro , precum și utilizarea serviciilor și funcțiilor oferite de acesta și presupun că utilizatorul le-a citit și le este cunoscut.

Site-ul www.gianlucamech.com.ro este deținut de compania TRENDY CONT SRL, cu sediul social în Bucuresti, Strada Calea Giulesti numarul 223, Romania, Telefon +40733702324 – e-mail: office@gianlucamech.com.ro

Pentru asistență și alte informații generale cu privire la serviciile oferite de www.gianlucamech.com.ro , puteți contacta Gianluca Mech Romania la adresele indicate în secțiunea de contact a site-ului www.gianlucamech.com.ro

Pentru mai multe informații legate de politica de confidențialitate și politica privind cookie-urile, consultați secțiunile dedicate

Modificări ale acestor condiții generale de utilizare

Gianluca Mech Romania poate completa, actualiza sau modifica acești termeni și condiții generale de utilizare în orice moment, sub rezerva unei comunicări adecvate către utilizatori.

Orice condiții noi vor fi obligatorii imediat ce vor fi publicate pe www.gianlucamech.com.ro

Compania Gianluca Mech Romania invită utilizatorii să acceseze regulat site-ul web, să verifice publicarea celor mai recente și actualizate Condiții generale de utilizare.

RASPUNDERE

Utilizatorul este singurul responsabil pentru utilizarea necorespunzătoare și ilegală a acestui site web și a conținutului acestuia.

Compania Gianluca Mech Romania nu poate fi făcuta responsabil apentru utilizările ilegale ale site-ului www.gianlucamech.com.ro

Compania Gianluca Mech Romania nu poate fi făcută responsabilă pentru publicarea ilegitimă a conținutului, adăugat de utilizatori sau de subiecți neautorizați, fără a aduce atingere răspunderii acestora pentru fraudă dovedită sau neglijență gravă.

Utilizatorul este singurul responsabil pentru comunicarea informațiilor sau datelor incorecte și false referitoare la terți, fără ca acesta din urmă să își fi dat acordul, precum și pentru utilizarea incorectă a acestora.

Orice responsabilitate pentru deteriorarea calculatoarelor și rețelelor sau pierderea de date rezultate din descărcarea sau regăsirea conținutului site-ului www.gianlucamech.com.ro revine utilizatorului și nu poate fi în niciun fel atribuită lui Gianluca Mech Romania, care își declară toată responsabilitatea pentru daune care decurg din inaccesibilitatea serviciilor prezente pe www.gianlucamech.com.ro sau din orice pagube cauzate de viruși, fișiere deteriorate, erori, omisiuni, întreruperi de servicii, ștergerea conținutului, probleme conectate la rețea, furnizorilor sau la telefon și / sau conexiuni telematice, acces neautorizat, modificări ale altor date, defectarea și / sau funcționarea defectuoasă a echipamentului electronic al utilizatorului însuși.

Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea și utilizarea corectă a informațiilor sale personale, inclusiv datele de acreditare care permit accesul la serviciile rezervate, precum și pentru orice consecință dăunătoare sau prejudicii care ar putea fi cauzate lui Gianluca Mech Spa sau terților ca rezultat al utilizării incorecte, pierderii sau furtului acestor informații.

Politica de confidențialitate și Politica de cookie-uri

Utilizatorul este obligat să citească cu atenție secțiunea Politică de confidențialitate, care descrie metodele și procedurile utilizate de Gianluca Mech Romania pentru colectarea, clasificarea și utilizarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor sau scopurile aferente.

Utilizatorul trebuie să citească cu atenție secțiunea Politica privind cookie-urile, care descrie politica de cookie-uri adoptată de organismul care gestionează site-ul web www.gianlucamech.com.ro

Drepturile de proprietate intelectuală și modul de utilizare a conținutului

Conținutul site-ului www.gianlucamech.com.ro (inclusiv, dar fără a se limita la: imagini, fotografii, desene, figuri, logo-uri și alte semne distinctive, dialoguri, muzică, sunete, videoclipuri, documente și orice alt material, în orice format, inclusiv meniuri, pagini web, grafică, culori, modele, instrumente, caractere de design web, diagrame, machete, metode, procese, baze de date, funcții și software), sunt protejate de drepturi de autor și de orice alt drept intelectual, în conformitate cu legislația aplicabilă.

Compania Gianluca Mech Romania are dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice reproducerea temporară sau permanentă, directă sau indirectă, sub orice formă sau formă, în întregime sau în parte a site-ului și a conținutului acestuia.

Este interzisă reproducerea și difuzarea neautorizate, integral sau parțial sub orice formă a conținutului www.gianlucamech.com.ro de orice tip și natură, cu excepția acordului scris al proprietarului.

Utilizatorul este autorizat numai să vizualizeze conținutul site-ului web și să efectueze toate celelalte acte temporare de reproducere, fără importanță economică , care sunt considerate tranzitorii și auxiliare sau o parte integrantă și esențială a vizualizării site-ului și a conținutului acestuia. și toate celelalte operațiuni de navigare, care sunt efectuate numai pentru utilizarea legitimă a site-ului www.gianlucamech.com și a conținutului acestuia.

Utilizatorul nu este autorizat să reproducă pe niciun suport, integral sau parțial, conținutul site-ului www.gianlucamech.com.ro

Autorii lucrărilor individuale și / sau ideilor publicate pe www.gianlucamech.com.ro au dreptul de a revendica oricând autoritatea lui.

Specificații de conținut

Compania Gianluca Mech a luat toate măsurile de precauție pentru a împiedica publicarea, pe www.gianlucamech.com.ro , a conținutului care reprezintă sau descrie scene sau situații de violență fizică și psihologică sau astfel încât, în funcție de sensibilitatea utilizatorilor, să poată fi considerate dăunătoare pentru convențiile civile ale omului drepturile și demnitatea oamenilor, sub toate formele și expresiile sale.

Compania Gianluca Mech  se angajează să aibă grijă de conținutul platformei de comerț electronic pentru a nu conține informații sau indicații incorecte. Totuși, Gianluca Mech S.p.a. nu își asumă nicio responsabilitate pentru acuratețea și completitudinea conținutului, fără a aduce atingere răspunderii sale pentru fraudă sau neglijență gravă și cu excepția cazului în care legea prevede altfel.

Compania Gianluca Mech nu garantează că site-ul web funcționează cu o continuitate absolută, fără întreruperi și fără erori și defecțiuni datorate conexiunii.

Pentru orice probleme găsite în timpul utilizării www.gianlucamech.com.ro , vă rugăm să contactați serviciul clienți prin e-mail la office@gianlucamech.com

Deși Gianluca Mech Romania va încerca să facă tot posibilul pentru a asigura accesul continuu la www.gianlucamech.com.ro , natura dinamică a Web-ului și conținutul acestuia poate să nu-i permită să funcționeze fără suspensii, sau întreruperi datorate necesității de a actualiza site-ul.

AVERTIZĂRI

ACEST SITE NU CONȚINE CONSULTATII MEDICALE SAU INDICATII TERAPEUTICE. Toate conținuturile (știri, sugestii etc.) ale acestui site sunt pur informative și nu pot fi înțelese în niciun fel ca rețete medicale și nici nu le pot înlocui. Gianluca Mech Spa, de fapt, dorește să vă reamintească faptul că alegerea și prescripția terapiei potrivite, precum și un plan de dietă, sunt responsabilitatea exclusivă a medicului sau specialistului pentru situatia particulara a fiecarui utilizator, care poate evalua orice riscuri colaterale (cum ar fi, de exemplu, intoxicații, intoleranțe și alergii). Prin urmare, compania, precum și autorii și administratorii site-ului își declină orice responsabilitate pentru orice daune (directe sau indirecte) sau accidente care decurg din utilizarea acestor informații fără supravegherea medicală necesară.